ТЦЕВ лого

ТEKK -
Tallinna Esteetilise Kasvatuse Keskus


Aastatel 1992 - 2009 toimusid Rahvusooperi „ Estonia „ Talveaias Tallinna Esteetilise Kasvatuse Keskuse ( edaspidi TEKK) Kunstisalongid eesti kunstimeistrite, eesti- vene intelligentsi, loominguliste noorte osavõtul. Kaastööd tehti nii Tallinna, Moskva ja Sankt Peterburi saatkondade töötajate kui ka teadlastega. 1996.aastal alustas TEKK koostööd Vene Kultuurikeskuse Rahvaülikooliga. Sellest väga viljakast koostööst sündis TEKKi kultuuriajaloo alast 18 autorikursust (juhtivate eesti ja vene kunstimeistrite osavõtul). Nende hulgas näit. 2-3 osaline „ Ooperiklassika õhtud Vene Kultuurikeskuses.“, „Väljavõtteid Eesti kultuuri ajaloost.“ ,“ Isiksus. Perekond. Ühiskond.“ , „Mälestusi venelaste elust Tallinnas (kuni 1917. aastani).“, „ Tallinlased ja Tallinn ( 1800- 1917). “ , „ Multikultuurne Tallinn- Euroopa kultuuripealinn 2011.“, „ Austusavaldus klassikale“-koostöös Tallinna Balletikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga, (2015), „ Vene salongikultuur kui euroopalike kultuuritraditsioonide jätkaja. „, „ Mäletades Eri Klasi kui väljapaistvat ja tuntud ning armastatud eesti dirigenti meil ja mujal maailmas (1939- 2016)“, „ Eestlased Sankt –Peterburis“, „ Itaalia renessansist vene hõbedase sajandini.“

2007.a kevadel, TEKKi juhatuse algatusel, anti üle Vene Kultuurikeskuse raamatukogule 1800 venekeelset 1849- 1920. aastate köidet Tallinna Ülikooli ( end Eesti teaduste akadeemia) raamatukogu fondidest. Aastatel 2003, 2006 ja 2009 viis TEKK läbi anonüümse küsitluse 3- era venekeelse ülikooli üliõpilaste ja 4- Tallinna gümnaasiumi 9.-11.klasside õpilaste hulgas. Saadud andmed aitasid luua 2004/ 05 õppeaastal täiendhariduse programmi „ Klassikutelt noortele“ 9.-11. gümnaasiumide õpilastele. Programmi toetab Tallinna Haridusamet, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Kadrioru Kunstimuuseum, Vene Kultuurikeskus, Niguliste Muuseum, Tallinna Balletikool, Eesti Rahvusooper, Tallinna Linnateater, Vene teater ja 6 Tallinna gümnaasiumi.

TEKK andis omapoolse sisulise ja organisatsioonilise panuse Vene Kultuurikeskuses 2013.-2015. aastatel läbiviidud kunstinäituste, teaduslik-publitsistliku tegevuse, kohalike ja rahvusvaheliste konverentsidesse.


Aastatel 1990.-1993. Tallinna ortodokse piiskopi Aleksius II ( A.M. Ridiger- patriarh Aleksius II) õnnistusel, toimusid Vene Teatris peredele „ Õigeusu vestlused“ ( Õigeusu koori ja muusikajuhi A.Petrovi osavõtul).